( ài lǐ cún yáng )

爱礼存羊

【成语解释】
成语名字:

爱礼存羊

成语发音:

ài lǐ cún yáng

成语繁体:

愛禮存羊

产生年代:

古代

成语出处:

先秦 孔子《论语 八佾》:“子贡欲去告朔之饩羊,子曰:‘赐也,尔爱其羊,我爱其礼。’”

成语用法:

连动式;作定语;指保持礼节

成语例句:

本朝监学之法,虽参以天下之士,而于国子加厚矣。盖爱礼存羊,以有待也。(宋 陈亮《国子》)