( bù kān zhī lùn )

不刊之论

【成语解释】
成语名字:

不刊之论

成语发音:

bù kān zhī lùn

成语繁体:

不刊之論

常用程度:

常用

产生年代:

古代

成语出处:

宋 郭若虚《图画见闻志 论曹吴体法》第一卷:“况唐室已(以)上,未立曹吴,岂显释寡要之谈,乱爱宾不刊之论。”

成语用法:

偏正式;作宾语;形容不能改变的言论

成语例句:

故曰:民智者,富强之原。此悬诸日月不刊之论也。(严复《原强》)