( bù kě xū yú lí )

不可须臾离

【成语解释】
成语名字:

不可须臾离

成语发音:

bù kě xū yú lí

成语繁体:

不可須臾離

常用程度:

一般

产生年代:

古代

近义词:

息息相关

成语出处:

西汉·戴圣《礼记·中庸》:“道也者,不可须臾离者也,可离非道也。”

成语用法:

作谓语、定语;指不可缺少

成语例句:

清·吴趼人《新笑史·视亡国为应有之事》:“道之不可须臾离,吾既闻命矣。”