( bǔ lòu dìng é )

补漏订讹

【成语解释】
成语名字:

补漏订讹

成语发音:

bǔ lòu dìng é

成语繁体:

補漏訂訛

常用程度:

一般

产生年代:

近代

近义词:

补残拾遗

成语出处:

清·叶廷琯《吹网录·钞辑史记正义》:“王板《史记》之外,并博考他书所引,为之补漏订讹,手钞成帖。”

成语用法:

作谓语、宾语、定语;指修正