( jī jié chēng tàn )

击节称叹

【成语解释】
成语名字:

击节称叹

成语发音:

jī jié chēng tàn

常用程度:

一般

产生年代:

近代

成语出处:

清·蒲松龄《聊斋志异·叶生》:“公期望基切,闱后索文读之,击节称叹,不意时数限人,文章憎命,及放榜时,依然铩羽。”

成语用法:

作谓语、定语;形容对诗文、音乐等的赞赏