( bīng lái jiàng dí,shuǐ lái tǔ yàn )

兵来将敌,水来土堰

【成语解释】
成语名字:

兵来将敌,水来土堰

成语发音:

bīng lái jiàng dí,shuǐ lái tǔ yàn

成语繁体:

兵來將敵,水來土堰

常用程度:

常用

产生年代:

古代

成语出处:

元 无名氏《云台门》第一折:“兵来将敌,水来土堰,兄弟也,你领兵就随着我来,不可延迟也。”

成语用法:

复句式;作主语、定语;比喻根据具体情况采取对策