( lái ér bù wǎng fēi lǐ yě )

来而不往非礼也

【成语解释】
成语名字:

来而不往非礼也

成语发音:

lái ér bù wǎng fēi lǐ yě

成语繁体:

來而不往非禮也

常用程度:

常用

产生年代:

古代

近义词:

礼尚往来

成语出处:

《礼记·曲礼上》:“往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。”

成语用法:

作宾语、分句;用于人际交往

成语例句:

来而不往非礼也,我们还是应该去看看他