( bìng rù gāo huāng )

病入膏肓

【成语解释】
成语名字:

病入膏肓

成语发音:

bìng rù gāo huāng

常用程度:

常用

感情色彩:

贬义

产生年代:

古代

成语出处:

先秦 左丘明《左传 成公十年》:“医至,曰:‘疾不可为也,在肓之上,膏之下,攻之不可,达之不及,药不至焉,不可为也。’公曰:‘良医也。’厚为之礼而归之。”

成语用法:

主谓式;作谓语、定语;含贬义,用于事物或人

成语例句:

吾观刘琦过于酒色,病入膏肓,今见面黄羸瘦,气喘呕血,不过半年,其人必死。(明 罗贯中《三国演义》第五十二回)