( lā pí tiáo )

拉皮条

【成语解释】
成语名字:

拉皮条

成语发音:

lā pí tiáo

成语繁体:

拉皮條

常用程度:

常用

感情色彩:

贬义

产生年代:

近代

成语出处:

清·韩邦庆《海上花列传》第15回:“实夫方知是拉皮条的,笑置不理。”

成语用法:

作谓语、定语、宾语;用于口语

成语例句:

王朔《我是你爸爸》:“你他妈少给我乱当红娘,拉皮条你岁数还小点。”