( bài shì yǒu yú chéng shì bù zú )

败事有余,成事不足

【成语解释】
成语名字:

败事有余,成事不足

成语发音:

bài shì yǒu yú chéng shì bù zú

成语繁体:

敗事有余,成事不足

常用程度:

常用

产生年代:

当代

成语出处:

茅盾《子夜》九:“此等聚众骚扰的行径,分明是没有教育的人民一时间的冲动罢了!败事有余,成事不足。”

成语用法:

作宾语、分句;指事情越来越糟