( nèi chēng bù bì qīn,wài jǔ bù bì yuàn )

内称不避亲,外举不避怨

【成语解释】
成语名字:

内称不避亲,外举不避怨

成语发音:

nèi chēng bù bì qīn,wài jǔ bù bì yuàn

产生年代:

古代

反义词:

任人唯亲

成语出处:

西汉·戴圣《礼记·儒行》:“儒有内称不避亲,外举不避怨,程功积事,推贤而进达之,不望其报。”

成语用法:

作宾语、定语、分句;用于处事