( bì bù dé yǐ )

必不得已

【成语解释】
成语名字:

必不得已

成语发音:

bì bù dé yǐ

常用程度:

常用

产生年代:

当代

近义词:

迫不得已

成语出处:

《论语 颜渊》:“子贡问政。子曰:‘足食,足兵,民信之矣。’子贡曰:‘必不得已而去,于斯三者何先?’曰:‘去兵。’”

成语用法:

作谓语、定语、分句;指实在不得不如此

成语例句:

〖示例〗布之威怀,革其非心,必不得已,则仗大顺以讨之,出师以征之。 ★唐 权德舆《世祖封不义侯议》