( bǐng bǐng lǎng lǎng )

炳炳烺烺

【成语解释】
成语名字:

炳炳烺烺

成语发音:

bǐng bǐng lǎng lǎng

感情色彩:

褒义

产生年代:

古代

成语出处:

唐 柳宗元《答韦中立论师道书》:“乃知文者以明道,是固不苟为炳炳烺烺,务采色、夸声音而以为能也。”

成语用法:

作谓语、定语;用于诗文等

成语例句:

〖示例〗千载而下,仰其风者犹将奋起;况其发之为炳炳烺烺之辞,诵之有铿铿锵锵之声音哉。 ★清 姚莹《复杨君论诗文书》