( cháng tú bá shè )

长途跋涉

【成语解释】
成语名字:

长途跋涉

成语发音:

cháng tú bá shè

成语繁体:

長途跋涉

常用程度:

常用

产生年代:

近代

近义词:

跋山涉水

成语出处:

清 钱采《说岳全传》第66回:“妾身身犯国法,理所当然,怎敢劳贤姐长途跋涉?决难从命。”

成语用法:

作谓语、宾语;指远距离奔走

成语例句:

岳夫人道:“……怎敢劳姐长途跋涉,决难从命。”(清 钱彩《说岳全传》第六十六回)