( bīng cáng wǔ kù mǎ rù huà shān )

兵藏武库,马入华山

【成语解释】
成语名字:

兵藏武库,马入华山

成语发音:

bīng cáng wǔ kù mǎ rù huà shān

成语繁体:

兵藏武庫,馬入華山

常用程度:

一般

产生年代:

古代

近义词:

刀枪入库,马放南山

成语出处:

北周 庚信《贺平邺都表》:“当今鹿台已散,离宫已遗,兵藏武库,马入华山。”

成语用法:

作宾语、定语;指天下太平

本文已影响