( ē mí tuó fó )

阿弥陀佛

【成语解释】
成语名字:

阿弥陀佛

成语发音:

ē mí tuó fó

成语繁体:

阿彌陀佛

常用程度:

常用

产生年代:

古代

近义词:

谢天谢地

成语出处:

元 张国宾《合汗衫》第四折:“张寿友曰:阿弥陀佛,这个是谁?卜儿云:这便是媳妇儿。”

成语用法:

偏正式;作补语、分句;用于口头语

成语例句:

和尚念经,阿弥陀佛