( bù gēng ér shí,bù cán ér yī )

不耕而食,不蚕而衣

【成语解释】
成语名字:

不耕而食,不蚕而衣

成语发音:

bù gēng ér shí,bù cán ér yī

成语繁体:

不畊而食,不蠶而衣

产生年代:

古代

成语出处:

汉·桓宽《盐铁论·相刺》:“而无益于理,往来浮游,不耕而食,不蚕而衣。”

成语用法:

作谓语、宾语、定语;指不劳而获