( fù shé shì shǒu,zhuàng shì jiě wàn )

蝮蛇螫手,壮士解腕

【成语解释】
成语名字:

蝮蛇螫手,壮士解腕

成语发音:

fù shé shì shǒu,zhuàng shì jiě wàn

成语繁体:

蝮虵虵手,壯士解腕

产生年代:

古代

近义词:

蝮螫解腕

成语出处:

宋 司马光《资治通鉴 梁武帝中大通二年》:“蝮蛇螫手,壮士解腕。割指亦是其类,乃吉祥也。”

成语用法:

复句式;作分句;比喻牺牲局部,照顾全局

成语例句:

蝮蛇螫手,壮士解腕,英雄作事不顾小名小义,今贪能容之虚名,受诛夷之实祸,还恐噬脐无及。(《隋唐演义》第四十六回)