( bàng guān zhě shěn,dāng jú zhě mí )

傍观者审,当局者迷

【成语解释】
成语名字:

傍观者审,当局者迷

成语发音:

bàng guān zhě shěn,dāng jú zhě mí

成语繁体:

傍觀者審,當局者迷

常用程度:

一般

产生年代:

古代

成语出处:

宋·马永卿《懒真子》第三卷:“夫为人画策,则工;若自为计,多拙。故曰傍观者审,当局者迷。”

成语用法:

作宾语、定语、分句;用于劝诫人