( yuè hé )

龠合

【词语解释】
词典名字:

龠合

词典发音:

yuè hé

词典解释:

借指少量粮食。 宋 叶适 《梁父吟》:“雀鼠败其秉穗兮,余与隣之父刈之。贡龠合於 许下 兮,尚玉食之万一。” 清 黄六鸿 《福惠全书·荒政·积贮》:“一遇凶饉賑发,受惠者皆近郭力能自达之人,而远乡僻壤,孤煢无告,不获沾龠合。”