( quán rán )

齤然

【词语解释】
词典名字:

齤然

词典发音:

quán rán

词典解释:

笑而见齿貌。《淮南子·道应训》:“若士者,齤然而笑曰:‘嘻!子中州之民,寧肯而远至此。’” 清 杭世骏 《送袁子才之江南序》:“ 袁子 饰车駢马,彷徉乎中逵,挈其累,齤然而笑。”