( bí tì )

鼻洟

【词语解释】
词典名字:

鼻洟

词典发音:

bí tì

词典解释:

鼻涕。《北史·皇甫玉传》:“ 皇甫玉 不知何许人也,善相人。 齐文襄 之自 潁川 归, 文宣 从后, 玉 於傍纵观,谓人曰:‘大将军不作物。’指 文宣 曰:‘会是道北垂鼻洟者。’” 清 王有光 《吴下谚联·死人臭一里活人臭千里》:“汝阿附 严 府,为 嵩 贼叠被,为 世蕃 捧溺器,为 严鵠 吮鼻洟。”