( bí léi )

鼻雷

【词语解释】
词典名字:

鼻雷

词典发音:

bí léi

词典解释:

犹言鼻息如雷。 宋 王十朋 《前日寓邑偶值乍寒陈刘二生济我以衣童生济我以衾既别为二诗以赠》:“体粟不愁生旅舍,鼻雷想见撼比隣。” 明 陈献章 《与世卿闲谈兼呈李宪副》诗:“午枕清风汗不生,鼻雷打到日西倾。”