( bí bí nàng nàng )

鼻鼻齉齉

【词语解释】
词典名字:

鼻鼻齉齉

词典发音:

bí bí nàng nàng

词典解释:

鼻塞不通,瓮声瓮气。 郭澄清 《大刀记》第十七章:“我听到你短不了一阵阵地咳嗽,说话也有点鼻鼻齉齉的,准是着风儿了。”