( wú là )

鼯腊

【词语解释】
词典名字:

鼯腊

词典发音:

wú là

词典解释:

谓子年十二月。 元 李冶 《敬斋古今黈》卷八:“ 东坡 蓄墨,墨文有‘ 文公 檜 鼯腊墨’六字者,且自言不知其所谓。予以为此亦易晓, 文公 檜 当是作者之姓名;鼯腊,则所造之岁月。鼯,鼠也,谓岁阳值子;腊,则十二月也。” 清 俞樾 《茶香室丛钞·文公桧鼯腊墨》:“按鼯腊之义,未知如 李氏 所説否。余在 詁经精舍 曾以鼯腊墨赋命题,其年为丙子年,其时为冬月。即用 李氏 所説也。”

成语繁体:

鼯臘