( shǔ shǐ )

鼠屎

【词语解释】
词典名字:

鼠屎

词典发音:

shǔ shǐ

词典解释:

鼠的粪便。 汉 王充 《论衡·物势》:“故豕食蛇,火为水所害,故马食鼠屎而腹胀。” 明 李时珍 《本草纲目·兽三·鼠》:“鼠屎入足厥阴经,故所治皆厥阴血分之病。”