( gǔ mén dào )

鼓门道

【词语解释】
词典名字:

鼓门道

词典发音:

gǔ mén dào

词典解释:

即鬼门道。 宋 元 时戏台上通向后台的门。 明 朱权 《太和正音谱·词林须知》:“抅拦中戏房出入之所,谓之鬼门道。鬼者,言其所扮者皆是已往昔人,故出入谓之鬼门道也。愚俗无知,因置鼓於门,讹唤为鼓门道,於理无宜。亦曰古门道,非也。 东坡 诗曰‘搬演古今事,出入鬼门道’,正谓此也。”

成语繁体:

鼓門道