( nián mǔ )

黏牡

【词语解释】
词典名字:

黏牡

词典发音:

nián mǔ

词典解释:

谓以饴黏在门闩上,以便开启门户。《淮南子·说林训》:“ 柳下惠 见飴,曰可以养老; 盗跖 见飴,曰可以黏牡。见物同,而用之异。” 高诱 注:“牡,门户籥牡也。” 章炳麟 《訄书·官统下》:“苟便於事, 跖 之黏牡, 越 人之不龟手,方傴僂以承之。”