( shǔ jiàn )

黍荐

【词语解释】
词典名字:

黍荐

词典发音:

shǔ jiàn

词典解释:

用黍蓬(一种野草)编成的席子。《宣和遗事》后集:“有皂衣吏引数人扶后尸而出,用黍荐卷之,共拽之而去。帝哭愈哀,不敢出声,恐监者喝之。”

成语繁体:

黍薦