( tuó kū )

鼍窟

【词语解释】
词典名字:

鼍窟

词典发音:

tuó kū

词典解释:

鼉居住的洞窟。 南朝 宋 刘敬叔 《异苑》卷八:“街卒夜见一丈夫行造护军府,府在 建阳门 内,街卒呵问,答曰:‘我华督造府。’径沿西墻而入。街卒以其犯夜邀击之,乃变为鼉。察其所出入处,甚莹滑,通府中池,池先有鼉窟,岁久因能为魅,杀之乃絶。” 清 李调元 《和兰谷端阳前一日舟中韵时家慈将底粤》:“惊看鼉窟山边黑,喜见龙舟水次红。”

成语繁体:

鼉窟