( zhāo cǎi )

鼌采

【词语解释】
词典名字:

鼌采

词典发音:

zhāo cǎi

词典解释:

美玉名。《汉书·司马相如传上》:“鼂采琬琰, 和氏 出焉。” 颜师古 注:“鼂,古朝字也。朝采者,美玉每旦有白虹之气,光采上出,故名朝采,犹言夜光之璧矣。”

成语繁体:

鼂采