( yǎn yǎn )

黤黤

【词语解释】
词典名字:

黤黤

词典发音:

yǎn yǎn

词典解释:

阴暗;昏暗。 宋 梅尧臣 《张太素之邠幕》诗:“悠悠关戍遥,黤黤烟云属。” 元 鲜于必仁 《普天乐·江天暮雪》曲:“晚天昏,寒江暗,雪花黤黤,云叶毿毿。”