( dài qīng )

黛青

【词语解释】
词典名字:

黛青

词典发音:

dài qīng

词典解释:

深青色。 唐 岑参 《刘相公中书江山画障》诗:“粉白湖上云,黛青天际峯。” 前蜀 贯休 《将入匡山宿韩判官宅》诗:“黛青峯朵孤吟后,雪白猨儿必寄来。”