( chù fá )

黜罚

【词语解释】
词典名字:

黜罚

词典发音:

chù fá

词典解释:

贬斥;处罚。 唐 柳宗元 《送薛存义之任序》:“向使佣一夫于家,受若直,怠若事,又盗若货器,则必甚怒而黜罚之矣。” 明 方孝孺 《孝友庵记》:“或父子异处,或兄弟殊迁,使其魂魄不相接,形气不相依,与黜罚其亲何异乎?” 清 朱克敬 《瞑庵杂识》卷一:“乃权臣即以之待言官,以为明行黜罚,则朝廷有拒諫之名,言者遂沽名之愿。”

成语繁体:

黜罰