( yǒu jiū )

黝纠

【词语解释】
词典名字:

黝纠

词典发音:

yǒu jiū

词典解释:

连绕貌。《文选·王延寿<鲁灵光殿赋>》:“傍夭蟜以横出,互黝纠而搏负。” 吕向 注:“林木相连绕貌。” 宋 范成大 《自石林回过小玲珑岩窦益奇昔为富人吴氏所有今一子尚幼山检校于官》诗:“却略巖岫杳,黝纠石牀怪。”

成语繁体:

黝糾