( yǒu è )

黝垩

【词语解释】
词典名字:

黝垩

词典发音:

yǒu è

词典解释:

涂以黑色和白色。《礼记·丧服大记》:“既祥,黝堊。” 孔颖达 疏:“黝,黑色,平治其地令黑也。堊,白也,新涂堊於墻壁令白。” 宋 曾巩 《洪州东门记》:“其瓦甓金石髹彤黝堊之费,取于库钱之常入者。” 清 赵翼 《清明前二日寿菊士招同棕亭再可立堂诸公泛舟至平山堂即事》诗:“故物惟存牓头字,其餘皆出新黝堊。”

成语繁体:

黝堊