( qián cāng )

黔苍

【词语解释】
词典名字:

黔苍

词典发音:

qián cāng

词典解释:

黔首苍生。谓平民百姓。 宋 刘克庄 《沁园春·九和林卿韵》词:“从前错,欲区区手援,天下黔苍。” 明 徐渭 《六昔》诗:“昔黔苍,万夫英;今视之,蝇所生。”

成语繁体:

黔蒼