( hēi shuō )

黑说

【词语解释】
词典名字:

黑说

词典发音:

hēi shuō

词典解释:

佛教语。 唐 玄应 《一切经音义》卷二二:“谓若佛及弟子所説恶法名为黑説,所説善法名为大説。又四果人及独觉菩萨等説名为黑説,若佛所説名为大説也。”《瑜伽师地论》卷十六:“三者能善了,知黑説大説。”

成语繁体:

黑説