( dǐng chēng )

鼎铛

【词语解释】
词典名字:

鼎铛

词典发音:

dǐng chēng

词典解释:

鼎和铛。泛指煮器。 宋 王安石 《一日不再饭》诗:“筋骸徽纆束,肺腑鼎鐺煎。” 明 徐渭 《启诸南明侍郎》:“盖雉兔之待鼎鐺,但知号己之急;而云雨之救枯槁,自有乘时之施。”

成语繁体:

鼎鐺