( yàn yàn )

鴳鴳

【词语解释】
词典名字:

鴳鴳

词典发音:

yàn yàn

词典解释:

亦作“鷃鷃”。 鴳雀。《左传·昭公十七年》“九扈为九农正” 晋 杜预 注:“老扈,鷃鷃。” 孔颖达 疏:“ 贾服 皆云,鷃鷃亦声音为名也。 贾逵 云……老扈鷃鷃,趣民收麦,令不得晏起者也。”