( má fàn )

麻犯

【词语解释】
词典名字:

麻犯

词典发音:

má fàn

词典解释:

1.犹麻烦。《金瓶梅词话》第十二回:“你这贼天杀的,单管弄死了人,紧着他恁麻犯人。”《醒世姻缘传》第六八回:“我説的好话,倒麻犯我起来!”