( jī jié chēng shǎng )

击节称赏

【成语解释】
成语名字:

击节称赏

成语发音:

jī jié chēng shǎng

成语繁体:

撃節稱賞

产生年代:

古代

成语出处:

晋·左思《蜀都赋》:“巴姬弹弦,汉女击节。”

成语用法:

作谓语、定语;指对诗文、音乐等的赞赏

成语例句:

刘斯奋《白门柳·鸡鸣风雨》第五章:“要在平时,钱谦益心折之余,自必击节称赏一番。”